EDICIÓN 2015

BARBASTRO-ABERTO

Que comece a festa

Velaquí un festival que considera que a fotografía é unha arma cargada de futuro e que un verotipo pode ser unha verotapia. Un lugar onde podes atopar dende fotos de Avedon ata a imaxe dunha nena de cinco anos, que é o mesmo mundo visto cunha emoción similar. Queremos que haxa creación artística nas rúas de Barbastro, algo que se perdeu con Julieta Sempre, e poder sacar a fotografía á rúa para amosar o que nos parece importante, o que nos move ou, simplemente, ver o escuridade que hai arredor dunha vela.

Despois veñen as preguntas. Haberá exposicións como Vinte oito que obrigan a un ritual ou talleres como  Mundos posibles y O corazón dunha imaxe que constitúen a formación nun cartel cuxo principal reclamo é querer facer fotos e aprender a mirar. Magníficas exposicións, proxeccións nocturnas, charlas ou un visionado público de carteiras nas que un xurado falará do que ensinan e do que agochan os proxectos fotográficos.

Posiblemente se fixeron onte máis fotos que en todo o século XIX, pero esa incontinencia fotográfica de pouco serve se non entende o que está a facer. É necesario buscar dentro das imaxes para saber quen somos e que está a suceder. As cousas sempre pasan. Un festival, por exemplo.

X