FESTIVAL BFOTO 2019

L'edició 2019: BABEL

  • SERGIO Abraín. No hi ha major temptació que la provocació de l'impossible. En aquesta edició, Barbastre Foto proposa un assumpte summament suggeridor i provocador: "Babel" en el sentit més ampli de el terme simbòlic i cultural com a tema de debat creatiu i fotogràfic. Babel ens refereix a una història estigmatitzada pel desastre i el caos i, des d'una visió actual, com l'exemplificació de l'discurs únic davant de la diversitat. Es tracta d'un succés que va anunciar el futur, concretament la realitat actual fa 5000 anys a Mesopotàmia, com una cosa més interessant que una simple provocació a el poder diví ....

  • TONI BUIL Silles. BFoto, Barbastre, Babel. Sembla un joc de paraules o el rengle d'un insòlit quadern de lectura. És una enumeració: un festival, la seva ciutat i el seu lema, Babel, el nom que representa el desordre i la confusió, el desmesurat càstig per desafiar a Déu. Potser la fotografia també ho faci amb el seu desig d'aconseguir la immortalitat, encara que sigui la d'un efímer instant. I sens dubte el seu desafiament s'estén a una altra supremacia terrenal: la d'aquest ordre arbitrari i injust a què colpeja amb l'incòmode testimoni de les imatges ....

X