EDICIÓ 2018: RURAL

BARBASTRO OPEN

EDICIÓ 2108: RURAL

  • ANTÓN CASTRO. Barbastre Foto, BFoto, organitzat per l'Associació Fotogràfica i de la Imatge de Barbastre (AFIB), en tot just un lustre s'ha convertit en una ciutat de referència de la fotografia. En una ciutat en permanent estat de commoció, recerca i emulsió. Ofereix contínues apostes en temes, exposicions, tallers i conferències. S'aprofiten a l'màxim els espais i es generen debats, punts de vistes, tertúlies de creació i convivència. El Vero és el millor mirall dels joves creadors, aquests incomodats als quals a Barbastre se'ls crida emergents. També podrien ser rebels de la llum, caçadors d'imatges o investigadors de el concepte visual, perquè de tot hi ha ....

  • ANTONIO LACHÓS. Ens ha sortit el nen rural, vaticinava el pare després del part, mentre la mare trencava a plorar desconsolada. I amb aquest pecat original s'iniciava el camí de la vida. Molts segles d'adoctrinament, d'assumpció de rols permeten l'acceptació acrítica d'un relat que possibilita un determinat estatus quo intel·lectual, com si el comportament dels habitants de la ciutat s'estudiés des de la sociologia i el dels pobles des de l'etologia ... .

X